ועד הנהלה מזכירות כפר תפוח

 | עדכון אחרון: 16/02/2017 11:37

היישוב כפר תפוח שנוסד בשנת 1978 מהווה כיום אות וסמל לעובדה שאין דבר העומד בפני הרצון.  בשנים האחרונות חלה ביישוב תפוח תנופה שבאה לידי ביטוי בתחומים רבים שהפכו את תפוח ליישוב מוביל ומרכזי מבין יישובי השומרון. דבר הוביל לדבר, תהליך הוליד תהליך עד לימים אלו בהם אנועדים להתקדמות הרבה שחלה ביישוב .

תנופת הקליטה שהכפילה ויותר את מספר המשפחות ביישוב, הביאו לבנייתמבני חינוך נוספים לגילאים השונים מ0-6.

מספר הילדים הוליד גם את הצורך בבניית גן השעשועים הגדול במועצההאזורית שומרון, פעילויות תרבות, צהרון קייטנות ועוד.

מספר התושבים והשימוש בכישרונותיהם ויכולותיהם הביא לפריחה שלאירועי התרבות, שיעורים הרצאות ופעילויות הפנאי ותהליכים רבים באו לידי ביטוי וקיבלו ממשות בשטח בשל מעורבות התושבים ובתמיכת המזכירות.

איננו נחים על זרי הדפנה. למרות התהליכים הרבים ממשיכה כל העת מזכירות היישוב לתכנן, לחשוב, ליזום ולבצע מהלכים נוספים לטובת תושבי היישוב על מנת לנצל את יתרונו האסטרטגי של מיקום היישוב ויתרונו הרוחני - קהילתי הבא לידי ביטוי במגוון התושבים ודרכם בעבודת ה'.

אנו בטוחים כי ההפריה ההדדית, התגובות הטובות מהציבור והתוצאות בשטח יבואו לידי ביטוי וכשם שעזר לנו ה' להגיע לשלב זה ייעזרו להמשיךולעלות מעלה מעלה בדרך העולה בית ה’.

“עלה נעלה כי יכול נוכל לה”

בברכה,

מזכירות היישוב

מושב בית יוסף
כפר תפוח, כפר תפוח ד.נ. אפרים מיקוד 4482900
טל: 03-9366450, פקס: 03-9364570, דוא"ל: [email protected]