טיול ישובי

29/01/2017 09:59
 • טיול ישובי תשעג 007
 • טיול ישובי תשעג 008
 • טיול ישובי תשעג 022
 • טיול ישובי תשעג 048
 • טיול ישובי תשעג 052
 • טיול ישובי תשעג 058
 • טיול ישובי תשעג 068
 • טיול ישובי תשעג 074
 • טיול ישובי תשעג 082
 • טיול ישובי תשעג 092
 • טיול ישובי תשעג 102
מושב בית יוסף
כפר תפוח, כפר תפוח ד.נ. אפרים מיקוד 4482900
טל: 03-9366450, פקס: 03-9364570, דוא"ל: [email protected]